Afíliate

“Que sería do mundo sen militantes? Como sería a condición humana se non houbese militantes? Non porque os militantes sexan perfectos, porque teñan sempre a razón, porque sexan superhomes e non se equivoquen... Non, non é iso. É que os militantes non veñen buscar a súa, veñen deixar a alma por un anaco de soños. Porque, despois de todo, o progreso da condición humana require, inapelablemente, que exista xente que se sinta no fondo feliz en gastar a súa vida ao servizo do progreso humano. Porque ser militante non é cargar cunha cruz de sacrificio, é vivir a gloria interior de loitar pola liberdade no sentido transcendente” Pepe Mújica Cordano, expresidente da República de Uruguai.<7em>

En Izquierda Unida existen dous niveis de militancia distintos: simpatizante e afiliada ou afiliado.

 • 🇧🇪 Bruselas – 53002
 • 🇫🇷 Toulouse – 53001
 • 🇫🇷 Lyon – 53030
 • 🇩🇪 Berlín – 53004
 • 🇩🇪 Frankfurt – 53005
 • 🇱🇺 Luxemburgo – 53999
 • 🇨🇭 Zúrich – 53039
 • 🗺 Resto del mundo – 53040

Simpatizantes

Como simpatizante terás dereito a acceder á información sobre as actividades, posicionamento e propostas de Izquierda Unida, así como a participar nas reunións que sexan convocadas e nas áreas de elaboración colectiva, redes de activistas e asembleas abertas. Ademais, tamén poderás votar nalgúns procesos internos da organización, como por exemplo nas primarias para confeccionar as listas electorais ou nos referéndums para decidir a política de alianzas electorais. O listado completo de dereitos e deberes do simpatizante está descrito no artigo 31 dos Estatutos de Izquierda Unida.

A condición de simpatizante require ser maior de 16 e non leva ningún gasto económico en forma de cota de afiliación. Se queres facerte simpatizante, podes facelo achegándote á asemblea de base de Izquierda Unida máis próxima, ou, se o prefires, tamén podes facer a solicitude de maneira online completando o formulario que aquí enlazamos:

Formulario de alta como simpatizante

Se queres facernos algunha consulta, non dubides en escribirnos a exterior@izquierdaunida.org


Afiliadas e Afiliados

A afiliación outorga un nivel de participación plena de Izquierda Unida, adquirindo un compromiso de actividade na organización axustado á túa vontade, posibilidades e dispoñibilidade. O listado completo de dereitos e deberes das afiliadas e dos afiliados está descrito no artigo 13 dos Estatutos de Izquierda Unida.

Non se aceptará a afiliación en Esquerda Unida a aquelas persoas que de maneira aprobada:

 • Teñan posicións públicas de defensa do modelo capitalista.
 • Manifestasen estar a favor ou tivesen formado parte de accións de violencia machista ou de agresión ao medio.
 • Adopten actitudes contrarias ao respecto polas diferenzas persoais, sexan na súa vertente racial, física, cultural, relixiosa, de opción sexual ou de identidade de xénero.
 • Practiquen o maltrato animal.

A condición de afiliada ou afiliado require ser maior de idade e supón un gasto económico en forma de cota de afiliación. Se queres afiliarte, podes facelo achegándote á asemblea de base de Esquerda Unida máis próxima ou, se o prefires, tamén podes facer a solicitude de maneira online completando o formulario que aquí enlazamos:

Formulario de alta como afiliada ou afiliado

Se queres facernos algunha consulta relacionada coa afiliación, non dubides en escribirnos a incidencias.afiliacion@izquierdaunida.org

Arquivos Adxuntos: