¿Que és IU Exterior?

La nova federació d’IU Exterior neix perquè entenem que el context migratori ha canviat i necessitem una nova estructura que s'adapti millor al mateix. L’estructura formada per les antigues federacions per països funcionava bé en el context de l’onada migratòria dels anys 60-70, en la que moltes persones emigraven a un lloc concret, ja sigui com “treballadors convidats” a l’indústria, o en altres llocs de treball, i residien allà per anys i inclòs dècades. El fenomen migratori que va començar a partir del 2010 i com a conseqüència de la crisi econòmica té característiques molt diferents.

La majoria de les més de 2,5 milions de persones que han marxat d’Espanya en els últims set anys es concentren en les grans o mitjanes ciutats de països com el Regne Unit, Alemanya, França o Bèlgica, però també hi ha gent que viu en altres països europeus com Àustria o Suïssa i també a Amèrica Llatina, EUA i inclòs Àsia. L’existència de les antigues federacions històriques en països com França, Alemanya o Bèlgica plantejaven el problema de com coordinar el treball dels i les militants que vivien a altres països. La nova estructura organitzativa permet per una banda un contacte més directe entre la militància i les estructures d’IU-federal i per altra banda, que les persones que viuen en llocs distants d’aquells on funcionaven les antigues federacions per països poden incorporar-se a IU Exterior.

El nostre repte principal és aconseguir que el conjunt de militants d’IU a l’exterior treballin de forma organitzada independentment de la ciutat, país i continent en el qual es trobin, reforçant les assemblees de base ja existents i creant noves. A més a més, ens hem proposat com a objectiu que la militància s’impliqui en el treball dels conflictes laborals que afecten els migrants, participant en les xarxes de solidaritat ja existents i contribuint a generar-les en llocs on encara no existeixin.

caCatalà